Mathias Silhan testing the new Razors Burston Skates